نظارت تصویری هوشمند

هوشمندسازی فرآیند نظارت تصویری از دو جنبه دارای مزیت است. جنبه اول مربوط به «پایش هوشمند» یا «نظارت هوشمند» تصاویر است که به کمک آن تمام اتفاقات به صورت خودکار شاخص‌گذاری و ثبت خواهند شد و در صورت تطابق هر یک از این اتفاقات با هشدارهای تعریف شده در سامانه، به مدیران اطلاع داده خواهد شد. مزیت دیگر نرم‌افزار این است که فرآیند «بازبینی» در دوربین‌های نظارتی را تسریع می‌کند بدین شکل که اگر نیاز باشد در تاریخچه رخدادهای یک یا چند دوربین جستجویی صورت بگیرد می‌توان این کار را در زمان بسیار کمتر به کمک جستجو و غربال اطلاعات شاخص‌گذاری شده انجام داد.

پایش هوشمند

استخراج اطلاعات تحلیلی

ویدیوی معرفی محصول

پیام شما با موفقیت ارسال شد

با تشکر از شما
همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.